Våra tjänster

Produktionsteknik

Vi har valt att inte specialisera oss på något specifikt produktionstekniskt område utan jobbar brett och anpassar oss efter vad kunden efterfrågar för tjänster. Följande är urval av tjänster och områden som vi jobbar inom. Vi har erfarenhet både från löpande produktionstekniskt arbete samt i projektform vid nyinstallation eller effektivisering.

 • Lean-produktion
 • Arbetsinstruktioner
 • Tidsstudier enligt MTM-SAM
 • Mantidsanalyser och beräkningar
 • Ständiga förbättringar
 • Flödeseffektivisering
 • Ergonomiska analyser
 • Riskbedömningar
 • Förlustuppföljning
 • Balansering- och beläggningasberäkningar
 • Standardisering
 • Layoututformning via AutoCAD
 • 5S
 

Projektledning

Vi har erfarenhet från förbättrings- och nyinstallationsprojekt och hjälper er att driva projekt från förstudie till genomförandefasen.